SELECT id, jmeno, funkce, popis, foto, orez FROM tym WHERE id='34'

Lucie Šimůnková

Učitel tance

Narodila se v Pardubicích, kde začala s tancem v ZUŠ Havlíčkova. Se studiem pokračovala na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy, kde v posledních letech studia měla možnost hostovat v baletním souboru Národního divadla v Praze. Po ukončení konzervatoře absolvovala stáž na Letní taneční škole v Kolíně nad Rýnem a následně nastoupila do angažmá souboru Laterny Magiky v Praze. V roce 2000 se na Celostátní baletní soutěže v Brně probojovala do finále. Kromě Laterny Magiky hostovala v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem a tančila v řadě muzikálových produkcí Divadla v Dlouhé, Hybernia a Broadway. Pedagogiku tance vystudovala na pražské HAMU. Své bakalářské studium ukončila specializací klasický tanec, následné magisterské studium pak oborem současný tanec. Nyní působí jako pedagog na Taneční konzervatoří hl. m. Prahy (předměty Taneční gymnastika, Improvizace, Scénická praxe moderního tance), konzervatoři Duncan centre (Moderní taneční technika J. Limóna, Klasická taneční technika, Úvod do klasické taneční techniky) a HAMU (Moderní a současný tanec). Pravidelně se účastní workshopů a kurzů moderního a současného tance (ImPulsTanz Vienna, ICDW Prague, Alegado Movement Language, Limon Teachers Workshop in Prague, Intensive Seminar in Teaching Methodology s Risa Steinberg) a vyučuje na letních tanečních školách Ave Bohemia a New Prague Dance Festival.