Bojovník 2

Vírabhadrasana KHA

Bojovník 2 - Virabhadrasana KHA - Warrior 2 Pose

Ásána ve stoje

Přechod do pozice: V Hatha józe se do pozice nevstupuje z Tadásany, ale z jiné pozice, např. z Adho Mukkha Svanásana (Pes hlavou dolů) nebo z Virabhadrasana KA (Bojovník 1) . Přechod do pozice: Z Vírabhadrásána 1 (Bojovník 1) (pravá noha vepředu) - Nádech, pohled vpřed (ruce rozpažít), dlaně dolů a proráží vzduch, jsou plné energie... jdou velmi ostře do rozpažení.Pohled směřuje  celou dobu provádění ásány vpřed a nakonec na prostředníček přední ruky(pohled je upřený stále na stejné místo). 

Správné provedení ásany:

Boky jsou téměř rovnoběžně s boční hranou podložky a zadní chodidlo, v našem případě levé je rovnoběžné s přední hranou podložky.

Váha těla je přesně uprostřed, nebo můžeme říci na obou dolních končetinách stejně rozvrstvená. Tělo se nikam nenahybá, je kolmo k zemi.

Zadní dolní končetina je propnutá - propnuté koleno.

Palec předního míří dopředu. Zadní chodidlo bude kolmo k přednímu.

Pozor na zadní chodidlo - musí být celou plochou na zemi i vnější hrana chodidla.

Přední dolní končetina je ohnutá v koleni.

Úhel v koleni je 90 stupňů (při ostřejším úhlu riziko poškození kolene, koleno nesmí být- při pohledu dolů, před kotníkem).

Koleno je přímo nad kotníkem a nebo je kotník vepředu před kolenem. 

Paže rozpařené, propnuté, ramena zasazená a co nejdál od uší

Pohled vřed, za přední rukou (v našem případě pravou). 

Mulla bandha a Uddiana Bandha zapojené. Spodní žebra zastrčená. Ale hrudní koš kolmo k zemi a směřuje vzhůru. Tělo je v pozici Tadásana.

V pozici zkoumejte, zda-li jsou všechny svaly v těle uvolněné (pozorování vnitřním zrakem. Ptejte se sami sebe, je uvolněné levé lýtko?.... pravé lýtko, stehno atd.)

Modifikace: Pohled vpřed, ruce v Namasté mudra na hrudníku (spojené dlaně) a nebo ruce vzpažené, dlaně spojené ve venušině mudře, to znamená dlaně u sebe, propnuté ukazováčky o sebe se opírající, ostatní prsty propletené.

Plusy: Posílení dolních končetin, hýždí. Protažení třísel, rozvoj rovnováhy, koncentrace a vůle. Aktivuje kořenovou a srdeční čakru

Mínusy: Problémy s klouby dolních končetin, vysoký krevní tlak

 

Další ásany
Bojovník 1

Bojovník 1
Virabhadrasana KA
Warrior I Pose

Bojovník 2

Bojovník 2
Virabhadrasana KHA
Warrior II Pose

Dítě

Dítě
Balasana
Child Pose

Hluboký předklon

Hluboký předklon
Uttanasana A
Standing Forward Fold

Holubí král

Holubí král
Eka pada Rajakapotasana
King Pigeon Pose

Hora

Hora
Tadasana
Mountain Pose/Equal Standing Pose

Hůl

Hůl
Dandasana
Staff Pose

Kleště

Kleště
Paschimottanasana
Seated Forward Fold

Kobra (nízká)

Kobra (nízká)
Bhujangasana
Cobra/Baby cobra

Kobra (vysoká)

Kobra (vysoká)
Urdhva mukha svanasana
Upward Facing Dog Pose

Kobylka

Kobylka
Salabhasana
Locust Pose

Kočka

Kočka
Marjariasana
Cat Pose

Kráva

Kráva
Gomukhasana
Cow Face Pose

Kruh (most)

Kruh (most)
Chakrasana
Wheel Pose

Loďka

Loďka
Navasana
Boat Pose

Lomená svíčka

Lomená svíčka
Viparita karani
Legs up to Wall/Inverted Action

Lotos

Lotos
Padmasana
Lotus

Luk (kolíbka)

Luk (kolíbka)
Dhanurasana
Bow Pose

Most (poloviční most)

Most (poloviční most)
Setu Bandhasana/Setu bandhasana sarvangasana
Bridge

Motýlek

Motýlek
Bhadrasana/Baddha konasana
Gracious Pose/Bound Angle Pose

Mrtvola

Mrtvola
Savasana
Corps Pose

Obrácený poloviční trojúhelník

Obrácený poloviční trojúhelník
Parivrtta parsvokonasana
Revolved Side Angle pose

Obrácený trojúhelník

Obrácený trojúhelník
Parivritta trikonasana
Revolved Triangle Pose

Orel

Orel
Garundasana
Eagle Pose

Páv

Páv
Majurasana
Peacock Pose

Pes (Střecha)

Pes (Střecha)
Adho mukha svanasana
Downward-Facing Dog

Pluh

Pluh
Halasana
The Plow Posture/ Plow Pose

Pohodlný sed (turecký sed)

Pohodlný sed (turecký sed)
Sukkhasana
The Easy Pose/Cross-Legged Pose

Poloviční trojúhelník

Poloviční trojúhelník
Utthita parsvokonasana
Side Angle Pose/Extended Side Angle

Poloviční zajíc

Poloviční zajíc
Sapurna sasasana

Pozdrav zemi

Pozdrav zemi
Bhunamanasana
Greeting the Earth

Pozice boha Maričji

Pozice boha Maričji
Marichyasana A
Seated Twist

Pozice kliku

Pozice kliku
Chatarunga dandasana
Four Limbs Staff Pose

Prkno

Prkno
Kumbhakasana/Utthita Chatarunga Dandasana
Plank

Prkno na straně

Prkno na straně
Vasisthasana
Side Plank Pose

Přednožení ve stoje A

Přednožení ve stoje A
Utthita hasta padangustasana A
Extended Hand-To-Big-Toe Pose

Překážkový sed

Překážkový sed
Janu sirsasana
Head-to-Knee Forward Bend/Seated Forward Fold One leg

Přitažení k noze v leže na zádech

Přitažení k noze v leže na zádech
Supta padangusthasana
Reclining Big Toe Pose/Extended Leg Supine Stretch

Půlměsíc

Půlměsíc
Ardha chandrasana
Half Moon Pose

Pyramida

Pyramida
Parsvottanasana
Intense Side Stretch/Pyramid Pose

Rovnovážný bojovník (holubička), Bojovník 3

Rovnovážný bojovník (holubička), Bojovník 3
Dighasana/Virabhadrasana 3
Warrior 3

Rovný předklon

Rovný předklon
Ardha Uttanasana
Forward Fold/Half Way Up

Ryba

Ryba
Matsjasana
Fish Pose

Sed na patách

Sed na patách
Vajrasana
Thunderbold Pose

Stoj na hlavě

Stoj na hlavě
Shirshasana
Headstand

Strom

Strom
Vrksasana
Tree Pose

Stůl

Stůl
Purvottanasana
Upward Plank Pose

Svíčka

Svíčka
Salamba sarvangasana
The Shoulder Stand Pose

Široký stoj rozkročný A

Široký stoj rozkročný A
Prasaritta padottanasana A
Wide Leg Forward Fold A

Široký stoj rozkročný B

Wide Leg Forward Fold A
Prasaritta padottanasana B
Wide Leg Forward Fold B

Široký stoj rozkročný C

Široký stoj rozkročný C
Prasaritta padottanasana C
Wide Leg Forward Fold C

Široký stoj rozkročný D

Široký stoj rozkročný D
Prasaritta padottanasana D
Wide Leg Forward Fold D

Tanečník

Tanečník
Natarajasana
Dancer Pose

Trojúhelník

Trojúhelník
Trikonasana
Triangle Pose

Unožení B

Unožení B
Utthita hasta padangustasana B

Velbloud

Velbloud
Ustrasana
Camel pose

Vrána

Vrána
Kakasana (Bakasana)
Crow Pose

Vyhaněč větrů

Vyhaněč větrů
Apanasana
Knees-to-Chest

Výpad (Bojovník 3)

Výpad (Bojovník 3)
Anjanejásana
Low Lunge/ High Lunge/Crescent

Vzpažené ruce v hoře

Vzpažené ruce v hoře
Urdhva Hastasana
Raised Hands/Upward Salute

Vzpor provaz

Vzpor provaz
Eka pada koundinyasana
Peak Pose

Zlomená květinka

Zlomená květinka
Nykundjasana

Židle

Židle
Uttkatásana
Chair Pose/Awkward Chair/Fierce Pose

Ilustrace s laskavým svolením poskytl pan Ondřej Raif