Stoj na hlavě

Shirshasana

Ásána, obrácená pozice

Nejdříve je potřeba si nastavit horní končetiny tak, aby svítraly rovnostranný trojuhelník.

V kleku položit předloktí rovnověžně tak, aby konečky prstů jedné ruky se PŘESNĚ dotýkaly vrcholu lokte druhé ruky. Předloktí leží na zemi. Lokty zůstanou kde jsou, ale ruce odpojíme a právě v trojuhelníku spojíme ruce tak, že propleteme prsty a hřbety kloubů na prstech položíme na zem, vytvoříme takovou misku, kde "hranu hlavy" mezi temenem a zátylkem vložíme právě do této misky v oblasti malíků tak, že když pokládáme hlavu na zem do misky, tak je absolutně rovná krční páteř.

Je potřeba požádat někoho o asistenci při zkoušení této ásány, aby zkontroloval, zda je krk rovný.

ÁSÁNU , POKUD JSTE SAMI , PROVÁDĚJTE U STĚNY, TAK PŮL METRU OD STĚNY. DBEJTE NA TO, ABYSTE SE STĚNY NEDOTKLI. STĚNA JE ZDE POUZE KVŮLI BEZPEČNOSTI.

Teď máme nastavené paže v trojuhelníku, tělo dáme do takové pozice, jako v psovi hlavou dolů, až na to, že nejsou propnuté horní končetiny. Nohy přiblížíme co nejvíce hlavě tak, aby trup byl kolmý k zemi.

Pomalu pokrčíme obě dolní končetiny v kolenou a přitáhneme kolena k hrudníku a chodidla k hýždím.

Pomaličku propínámě dolní konšetiny vzhůru ke stropu, až tvoří tělo s dolními končetinanami jednu úplně rovnou linii.

Při výdrži v Širšásaně myslíme pouze na předloktí a neustále vnitřním zrakem kontrolujeme, že tlačíme plochami obou předloktí úplně stejně do podložky. Takto pak můžete vydržet i delší dobu.

POZOR! u této ásány je doporučená výdrž ze začátku tak 3 nádechy a výdechy. Tak po týdnu můžete přidat na 5 nádechů a výdechů a takto můžete každý týden přidávat 5 nádechů a výdechů až do 25 nádechů a výdechů.

POZOR! Po ukončení této ásány vždy přejděte do balásany a odpočívejte alespoň 10 nádechů a výdechů. Je potřeba srovna tlak v těle.

Plusy: Omlazení organismu, obnova energie, zlepšení žilní návratnosti krve z dolních končetin, zjitření smyslů a mozkové činnosti, podpora lymfatického oběhu, imunity a hormonální činnosti, očištění srdce, krve a plic

Mínusy: Vysoký krevní tlak, problémy se srdcem, potíže v oblasti hlavy (uši, oči, nos, mozek)poškození krční páteře a ramenního kloubu, menstruace, glaukom, těhotenství

 

Další ásany
Bojovník 1

Bojovník 1
Virabhadrasana KA
Warrior I Pose

Bojovník 2

Bojovník 2
Virabhadrasana KHA
Warrior II Pose

Dítě

Dítě
Balasana
Child Pose

Hluboký předklon

Hluboký předklon
Uttanasana A
Standing Forward Fold

Holubí král

Holubí král
Eka pada Rajakapotasana
King Pigeon Pose

Hora

Hora
Tadasana
Mountain Pose/Equal Standing Pose

Hůl

Hůl
Dandasana
Staff Pose

Kleště

Kleště
Paschimottanasana
Seated Forward Fold

Kobra (nízká)

Kobra (nízká)
Bhujangasana
Cobra/Baby cobra

Kobra (vysoká)

Kobra (vysoká)
Urdhva mukha svanasana
Upward Facing Dog Pose

Kobylka

Kobylka
Salabhasana
Locust Pose

Kočka

Kočka
Marjariasana
Cat Pose

Kráva

Kráva
Gomukhasana
Cow Face Pose

Kruh (most)

Kruh (most)
Chakrasana
Wheel Pose

Loďka

Loďka
Navasana
Boat Pose

Lomená svíčka

Lomená svíčka
Viparita karani
Legs up to Wall/Inverted Action

Lotos

Lotos
Padmasana
Lotus

Luk (kolíbka)

Luk (kolíbka)
Dhanurasana
Bow Pose

Most (poloviční most)

Most (poloviční most)
Setu Bandhasana/Setu bandhasana sarvangasana
Bridge

Motýlek

Motýlek
Bhadrasana/Baddha konasana
Gracious Pose/Bound Angle Pose

Mrtvola

Mrtvola
Savasana
Corps Pose

Obrácený poloviční trojúhelník

Obrácený poloviční trojúhelník
Parivrtta parsvokonasana
Revolved Side Angle pose

Obrácený trojúhelník

Obrácený trojúhelník
Parivritta trikonasana
Revolved Triangle Pose

Orel

Orel
Garundasana
Eagle Pose

Páv

Páv
Majurasana
Peacock Pose

Pes (Střecha)

Pes (Střecha)
Adho mukha svanasana
Downward-Facing Dog

Pluh

Pluh
Halasana
The Plow Posture/ Plow Pose

Pohodlný sed (turecký sed)

Pohodlný sed (turecký sed)
Sukkhasana
The Easy Pose/Cross-Legged Pose

Poloviční trojúhelník

Poloviční trojúhelník
Utthita parsvokonasana
Side Angle Pose/Extended Side Angle

Poloviční zajíc

Poloviční zajíc
Sapurna sasasana

Pozdrav zemi

Pozdrav zemi
Bhunamanasana
Greeting the Earth

Pozice boha Maričji

Pozice boha Maričji
Marichyasana A
Seated Twist

Pozice kliku

Pozice kliku
Chatarunga dandasana
Four Limbs Staff Pose

Prkno

Prkno
Kumbhakasana/Utthita Chatarunga Dandasana
Plank

Prkno na straně

Prkno na straně
Vasisthasana
Side Plank Pose

Přednožení ve stoje A

Přednožení ve stoje A
Utthita hasta padangustasana A
Extended Hand-To-Big-Toe Pose

Překážkový sed

Překážkový sed
Janu sirsasana
Head-to-Knee Forward Bend/Seated Forward Fold One leg

Přitažení k noze v leže na zádech

Přitažení k noze v leže na zádech
Supta padangusthasana
Reclining Big Toe Pose/Extended Leg Supine Stretch

Půlměsíc

Půlměsíc
Ardha chandrasana
Half Moon Pose

Pyramida

Pyramida
Parsvottanasana
Intense Side Stretch/Pyramid Pose

Rovnovážný bojovník (holubička), Bojovník 3

Rovnovážný bojovník (holubička), Bojovník 3
Dighasana/Virabhadrasana 3
Warrior 3

Rovný předklon

Rovný předklon
Ardha Uttanasana
Forward Fold/Half Way Up

Ryba

Ryba
Matsjasana
Fish Pose

Sed na patách

Sed na patách
Vajrasana
Thunderbold Pose

Stoj na hlavě

Stoj na hlavě
Shirshasana
Headstand

Strom

Strom
Vrksasana
Tree Pose

Stůl

Stůl
Purvottanasana
Upward Plank Pose

Svíčka

Svíčka
Salamba sarvangasana
The Shoulder Stand Pose

Široký stoj rozkročný A

Široký stoj rozkročný A
Prasaritta padottanasana A
Wide Leg Forward Fold A

Široký stoj rozkročný B

Wide Leg Forward Fold A
Prasaritta padottanasana B
Wide Leg Forward Fold B

Široký stoj rozkročný C

Široký stoj rozkročný C
Prasaritta padottanasana C
Wide Leg Forward Fold C

Široký stoj rozkročný D

Široký stoj rozkročný D
Prasaritta padottanasana D
Wide Leg Forward Fold D

Tanečník

Tanečník
Natarajasana
Dancer Pose

Trojúhelník

Trojúhelník
Trikonasana
Triangle Pose

Unožení B

Unožení B
Utthita hasta padangustasana B

Velbloud

Velbloud
Ustrasana
Camel pose

Vrána

Vrána
Kakasana (Bakasana)
Crow Pose

Vyhaněč větrů

Vyhaněč větrů
Apanasana
Knees-to-Chest

Výpad (Bojovník 3)

Výpad (Bojovník 3)
Anjanejásana
Low Lunge/ High Lunge/Crescent

Vzpažené ruce v hoře

Vzpažené ruce v hoře
Urdhva Hastasana
Raised Hands/Upward Salute

Vzpor provaz

Vzpor provaz
Eka pada koundinyasana
Peak Pose

Zlomená květinka

Zlomená květinka
Nykundjasana

Židle

Židle
Uttkatásana
Chair Pose/Awkward Chair/Fierce Pose

Ilustrace s laskavým svolením poskytl pan Ondřej Raif